akce, aktivity, volný čas


ZÁJMOVÉ KROUŽKY
(čas a den konání kroužku bude upřesněn dle zájmu dětí)

• každý žák má možnost přihlásit se do kteréhokoliv kroužku
• kroužek zahájí svou činnost, bude-li ho navštěvovat nejméně 7 žáků, při nižším počtu bude kroužek otevřen jen ve zcela mimořádných případech
• pokud se žák do kroužku přihlásí, je povinen v daný den a čas na kroužek docházet
• nemůže-li se žák kroužku účastnit (nemoc, návštěva lékaře, rodinné důvody), musí svou nepřítomnost doložit omluvenkou
• žák se může ze zájmového kroužku odhlásit pouze ze zdravotních důvodů, a to ke konci pololetí; odhlášení je nutné provést ihned písemně
• platba je složenkou, kterou žák dostane při první návštěvě kroužku
• úhrady za kroužky jsou nevyúčtovatelné

KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 – 2019

 

Název kroužku

Vyučující

Místnost

další informace

1*)

Klub mladých diváků

Jorga Wittlichová

KMD

jorga.wittlichova@zsmarjanka.cz

2

Šikovné ruce

Kupšová Lucie

č. 20

lucie.kupsova@zsmarjanka.cz

3

Počítačová školička

Oheim  Zdeněk

č. 15

zdenek.oheim@zsmarjanka.cz

4*)

Logopedie*)

Markovičová Lada

dílna školní družiny

lada.markovicova@zsmarjanka.cz

5*)

Nikdo mi nerozumí, nevím, kudy kam *)

Pospíšilová Renáta

 

renata.pospisilova@zsmarjanka.cz

6

Doučování Ma – příprava na přijímací zkoušky pro 9. ročník

Oherová Petra

č. 14

petra.oherova@zsmarjanka.cz

7

Výtvarné techniky + keramika (středa 16.00 – 17.30 hodin) Hladíková Jana

dílna

jana.hladikova@zsmarjanka.cz

*) kroužky jsou neplacené

EXTERNÍ NABÍDKA KROUŽKŮ

 

Název kroužku

Vyučující

Místnost

email / informace

1

Sebeobrana

p. Lázeňský

tělocvična

roman.lazensky@ewto.cz

2

Šachový kroužek

p. Černoušek

učebna č. 8

info@sachovykrouzek.cz

3

Aerobik (dospělí)

p. Johnová

tělocvična

vl-jo@seznam.cz

4

Jóga (dospělí)

pí. Žítková

tělocvična

mzitkova@gmail.com

 

5

Taneční kroužek Ivy Langerové každé úterý 16.00 – 17.00 hodin (ukázková lekce bude 12.9.2018  v 16.0 hodin v tělocvičně)

Sailerová Tereza

tělocvična

https://www.ivalangerova.cz/praha-6/zs-marjanka.

6

Kutil

pí. Poláčková

dílny

info@kutiljunior.cz

7

Plavání

p. Koc

bazén

www.plavatsnadno.cz

8

Cvičíme se švihadly

pí. Bočková

tělocvična

anezka.bockova@gmail.com

9

Karate

pí. Benešová

tělocvična

radanabenesova@seznam.cz

10

Tennis pro děti

p. Gelhardt

tělocvična

info@tenisprodeti.cz

11

Gymnastika pro děti

pí. Doležalová

tělocvična

info@gymnastikaprodeti.org

12

LEGO

pí. Matějovská

učebna 01

pmatejovska@bricks4kids.com