fotogalerie - 2018/2019


Voda v krajině

V soutěži Voda v krajině, kterou pořádala společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., obsadili žáci 6. tříd hezké 3. místo. Tématem soutěže bylo vytvořit model krajiny, do kterého bude zahrnuto co nejvíce opatření, kterými se dá bojovat proti suchu a udrží vodu v krajině. Slavnostního vyhlášení a předání cen se žáci zúčastní 22. května 2019 v Podolské vodárně.