fotogalerie - 2017/2018


Projektový den druhého stupně ZŠ Marjánka „Boj proti totalitě“

23. listopadu 2017 se všechny třídy druhého stupně ZŠ Marjánka zúčastnily společného projektu „Boj proti totalitě“. Nejdříve se žáci sešli ve svých třídách, aby si se svými třídními učiteli, případně s učiteli dějepisu nebo VkO popovídali o období padesátých let v Československu, aby si vyjasnili některé pojmy jako: imperialismus, nacismus, komunismus a inscenovaný proces, totalitní a demokratický režim.
Takto připraveni žáci zhlédli v kině na Dlabačově film „Milada“, který mapuje životní osudy Milady Horákové, československé političky, která byla jako jediná žena v Československu odsouzena k trestu smrti z politických důvodů.
Po návratu do školy opět následovala diskuse o filmu a vyplnění pracovních listů, ve kterých se žáci zamýšleli nad problémy, které přímo vyplynuly z příběhu Milady Horákové. Museli se především vypořádat s morálními stránkami osudu hlavní hrdinky a měli možnost získat obrázek doby padesátých let 20. století v Československu a seznámit se s praktikami nastupujícího totalitního režimu – komunismu.