galerie na chodbě - výtvarné projekty


PROJEKT SMÍŠENÝ LES 
Ve školním roce 2005/2006 byl v interiéru školy realizován velmi netradiční přírodopisně-výtvarný projekt orientovaný na ekosystém LESA, konkrétně smíšeného. Instalaci tvořila textová a obrazová část doplněná lesními druhy rostlin vysázenými do objemných truhlíků přímo mezi okny jednotlivých pater a pojednávající též o půdě, jakožto nezastupitelné součásti přírodních pochodů v lese. Informace, které žákům tento projekt přinesl, byly dále využívány ve výuce přírodopisu. Cílem projektu bylo nejen ozvláštnit interiér školy pro náhodné návštěvníky, kantory ostatních předmětů, žáky, ale především vyzdvihnout přímo před očima vzdělávající se generace význam lesa, jeho nutné ochrany a vzájemných vazeb s člověkem. 

PROJEKT HLINĚNÝ BŘEVNOV 
Tento projekt ke stému výročí povýšení Břevnova na město spočíval v celkové vnitřní výzdobě budovy. Papírová břevnovská strašidla od žáků druhého stupně doplňovalo několik málo hliněných kousků vzniknuvších na základě dětské představivosti. 

TRVALÉ PLASTIKY 
Hlína je oblíbený materiál. Tvárná, netřeba ji vypalovat. Gesto, kterým se lze vyjádřit prostřednictvím našich rukou. 

K ČEMU JE LISTÍ? 
Hromada listí překážející v cestě. Musíme ji odklidit! Možná ano, ale předtím bychom listy z hromady mohli zajímavě využít. Vytvoř z listového materiálu kolážový obraz charakterizující LÁSKU, POHŘEBNÍ VĚNEC, PODZIM. 

KALENDÁŘ
Jaký vymyslet dárek k Vánocům? Proč by to nemohl být ručně vyrobený výtvarný kalendář? Přináší nám informaci i příjemný pocit z pohledu na jeho barevnou část. Může být mírně plastický a tvořený ze zbytků materiálu – co nám dům nabídne.

PROJEKT OLYMPIÁDA
Sportem ke zdraví? Kdo ví…Každopádně, pro někoho je velké potěšení sportovat nebo se na sport dívat. Z kolážové papírové matrice jsme tiskli v lisu symboly jednotlivých olympijských disciplín.