galerie na chodbě - malované hedvábí


MALOVANÉ HEDVÁBÍ
V rámci hodin výtvarné výchovy se žáci osmých tříd učili malovat na hedvábí. Je to materiál krásný a moderní, jemný, chytá dobře barvy, září a leskne se, splývá a vlaje. Pravé přírodní hedvábí. Žáci se seznámili s tímto moderním materiálem a se základy práce s barvou používanou při malování. Jejich prvním úkolem bylo „pomalovat“ kravaty, které by pak mohli nosit na různé společenské akce. Posuďte sami, jak moc se jim povedly.