galerie na chodbě - batika


BATIKA
Děti si vyzkoušely techniku vázané dvoubarevné batiky a batiku stříkanou. Ověřovaly si, jakých efektů dosáhnou při různých způsobech skládání a vázání textilií, vyráběly šablony pro stříkanou batiku a hledaly vhodnou kompozici při umístění motivu na plochu trička. Že se jim to zdařilo, si můžete prohlédnout na fotografiích.