školní družina + školní klub


PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Platba pouze bankovním převodem nebo poštovní poukázkou.
• poplatek činí 250,-Kč / měsíčně. Tato částka je nevyúčtovatelná.


ŠKOLNÍ DRUŽINA 
- určeno pro 1. – 3. třídy ZŠ
- ranní - 6.30 – 7.35 hod. 
- odpolední - 11.40 – 14.00 hodin 
                 - 14.00 – 16.00 - zájmová a rekreační činnost i mimo školu
- konečná - 16.00 – 17.30 hodin

Mobil školní družiny od 12.45 – 17.30: +420 606 830 960

V době od 14.00 do 16.00 hodin je možno vyzvedávat děti pouze, jsou-li předány na žádost rodičů do sběrné družiny, jinak plní zájmovou a rekreační činnost s vychovatelkami a to i mimo budovu školy. 

ŠKOLNÍ KLUB
- určeno pro 4. – 9 . třídy
- v provozu od 12.45 – 17.30 hodin

Vychovatelky školní družiny:
Náseová Ivana – vedoucí vychovatelka 
Divišová Zuzana
Hladíková Jana, DiS.
Idinova Nuržamal
Ježková Jana, Mgr.
Lorišová Marie, DiS.
Neubauerová Natálie
Spasova Valérie, Bc.

ŠD je rozdělena do jednotlivých oddělení a ŠK